Kontakt: 0901 903 500


Home »

Dotazník pre uchádzača o prácu vodiča MKD v spoločnosti KI-MEX s.r.o.


Meno a Priezvisko:          

Adresa trvalého pobytu: 

Dátum narodenia:           

Rodinný stav:                

Tel. kontakt:                     

Dosiahnuté vzdelanie:   

Predchádzajúce zamestnania (uviesť min. 2 + ako dlho ste tam pracovali + dôvod odchodu):

Celková dĺžka praxe v kamiónovej doprave: 

Uveďte krajiny, v ktorých ste jazdili - vykonávali prácu vodiča MKD:

Vyhovuje Vám dĺžka turnusov 4, prípadne 6 týždňov a 2 týždne pobyt doma?